For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Termeni și Condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII
1. Folosirea site-ului (prin folosire a site-ului urmând a se înţelege vizitarea conţinutului, înregistrarea pe platformă, respectiv crearea unui cont, adăugarea anunţurilor în vederea perfectării de operaţiuni de vânzare-cumpărare, schimb sau altele asemenea) implică exprimarea unui consimţământ serios de acceptare necondiţionată, în integralitate sa, a prezentei secţiuni „Termeni şi condiţii” expuse mai jos.

2. Airsoft.center îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral secţiunea „Termeni şi condiţii” fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site, acestea având obligaţia de a verifica periodic cuprinsul acestei secţiuni, urmând ca, după caz, să menţină consimţământul exprimat sau să îl retragă, situaţie în care vor pierde drepturile care i-au fost conferite la vizitare, înregistrare, adăugarea anunţurilor.

3. Un anunţ va fi creat prin completarea unui formular tip, disponibil prin accesarea interfeţei „Publică anunţ”, care va conţine următoarele rubrici: a) datele reale de contact ale utilizatorului; b) descrierea reală a produsului care face obiectul anunţului; c) preţul.

4.Utilizator poate fi doar persoana care a împlinit vârsta de 18 ani.

5. Anunţurile publicate de utilizatori constituie obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând utilizatorilor site-ului, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informaţii şi/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul prealabil al deţinătorilor site-ului care poate fi obţinut prin accesarea datelor de contact indicate în interfaţa „Contact” este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

6. Prin trimiterea anunţului spre publicare, utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul acestuia şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate în anunţ, în caz de nerespectare a termenilor şi condiţiilor impuse în prezenta secţiune, a publicării unor date neconforme cu realitatea sau parţial false urmând a fi tras la răspundere conform prevederilor acestei secţiuni şi, dacă este cazul, a prevederilor legale.

7. Valabilitatea unui anunţ este de 30 zile de la data publicării acestuia pe site. Termenul urmează a se împlini la ora 24.00 a ultimei zile.

8. Airsoft.center nu oferă garanţia că site-ul va fi disponibil neîntrerupt şi nu îşi asumă eventualele erori materiale descoperite şi semnalate în cuprinsul acestuia.

9.​ ​Airsoft.center îşi rezervă dreptul de a nu fi traşi la răspundere pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care utilizatorii le-ar putea suferi din cauza neafişării anunţurilor, a afişării cu întârziere sau a întreruperii afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului.

10. Airsoft.center îşi rezervă dreptul de nu fi traşi la răspundere pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care utilizatorii le-ar putea suferi din cauza conţinutul sau a veridicităţii anunţurilor publicate.

11.​ ​Airsoft.center​ ​nu garantează calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor/serviciilor descrise în anunţuri de către utilizatori. Airsoft.center nu garantează livrarea produselor/serviciilor achiziţionate de pe site, orice eventual litigiu urmând a fi supus dispoziţiilor legale.

12. Prin exprimarea consimţământului de acceptare a prezentei secţiuni „Termeni şi condiţii”, utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în privinţa conţinutului publicat, inclusiv fotografii, şi este de acord ca acesta să fie publicat pe site.

13. Sunt interzise spre publicare anunţuri care au ca obiect următoarele categorii de bunuri:

  1. droguri sau alte substanţe psihoactive;
  2. arme sau obiecte asimilate armelor; materiale explozive, articole pirotehnice;
  3. obiecte sau materiale erotice ori obscene;
  4. alcool sau băuturi alcoolice;
  5. ţigări sau produse pe bază de tutun;
  6. oferte de locuri de muncă;

G. ​produse farmaceutice şi medicamente. Airsoft.center îşi rezervă dreptul de a nu publica anunţurile care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, precum şi cele care nu se circumscriu obiectului său de activitate.

14. Sunt interzise anunţurile, mesajele, precum şi orice alt fel de comunicări care au caracter vulgar, discriminatoriu sau care, dincolo de orice îndoială rezonabilă, sunt de natură a aduce atingere dreptului la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege.

15. Este permis un singur cont pentru fiecare utilizator.

16. Divulgarea de către utilizator a parolei corespunzătoare unui cont creat unei alte persoane în vederea utilizării contului este interzisă.

17. Este interzisă folosirea oricărui tip de hack/cheat pe site, orice act contrar acestei dispoziţii fiind pedepsită conform prevederilor legale în vigoare.

18. Se sancţionează:

i. încălcarea dispoziţiilor art. 4, când utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani, cu imposibilitatea creării contului de utilizator.

ii. faptele prevăzute la art. 5 din prezentul regulament, atunci când anunţul publicat conţine date neconforme cu realitatea sau parţial false, cu ştergerea anunţului de pe site şi imposibilitatea republicării acestuia;

iii. lipsa consimţământului de acceptare a prezentei secţiuni „Termeni şi condiţii” prevăzut la art. 11, cu nepublicarea anunţului pe site;

iv. publicarea unor anunţuri care au ca obiect bunuri cuprinse în enumerarea prevăzută la art. 12, cu nepublicarea anunţului pe site;

v. publicarea anunţurilor, expedierea mesajelor, precum şi a orice altor comunicări care au caracter vulgar, discriminatoriu sau care, dincolo de orice îndoială rezonabilă, sunt de natură a aduce atingere dreptului la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege, prevăzute la art. 12 din prezentul regulament, cu nepublicarea anunţului pe site;

vi. în cazul încălcării art. 14, când aceeaşi persoană utilizează pe site două conturi distincte, cu ştergerea contului creat ulterior;

vii. în cazul încălcării art. 15, când utilizatorul divulgă parola corespunzătoare unui cont creat unei alte persoane în vederea utilizării contului, cu blocarea respectivului cont şi imposibilitatea folosirii sale ulterioare;

19. Aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 17 din prezentul regulament nu exclud tragerea la răspundere potrivit prevederilor legale în vigoare. Legea aplicabilă este legea română.

20. În cazul refuzării publicării anunţului, ştergerii unui anunţ publicat sau al blocării contului de utilizator, utilizatorul va fi informat întotdeauna în scris, prin intermediul adresei de e-mail despre motivul refuzului, al ştergerii sau al blocării, existând posibilitatea remedierii sau a înlăturării cauzelor care au stat la baza celor trei sancţiuni.

Politica de confidenţialitate

Airsoft.center colectează date cu caracter personal pe pagina site-ului său numai cu acordul voluntar al utilizatorului, în următoarele scopuri:

  • publicării anunţurilor de către utilizator;
  • verificării îndeplinirii condiţiilor de creare a contului şi de publicare a anunţului;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, contract, sau a unui serviciu.
  • trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic; scopuri statistice.

 

Prin crearea contului, fiecare utilizator şi-a exprimat consimţământul ca Airsoft.center sa colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare utilizator are dreptul de a obţine de la Airsoft.center, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, în mod gratuit, accesul la contul său sau anularea calităţii de utilizator.

Airsoft.center garantează:

a) confirmarea faptului ca datele care privesc utilizatorul sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;

b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

d) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Oricare utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulara, prin transmiterea către Airsoft.center a unei cereri, întocmite în formă scrisă, datată şi semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu

excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prin transmiterea către Airsoft.center a unei cereri, întocmite în formă scrisă, datată şi semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Airsoft.center poate să colecteze involuntar şi alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri) furnizaţi de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către Airsoft.center pentru a îmbunătăţi serviciile oferite clienţilor şi utilizatorilor, sau cu scop statistic; excepţie face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acţiunilor utilizatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Airsoft.center şi/sau al eventualilor terţi cu care Airsoft.center are contracte de parteneriat în acel moment.

Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, şi renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat iniţial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Politica de confidenţialitate Airsoft.center se referă doar la datele furnizate voluntar de către utilizator exclusiv pe site. Airsoft.center nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

Airsoft.center se obligă că datele colectate ale utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale utilizatorului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. Excepţie

va face situaţia în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Airsoft.center nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conţine aceste date.

Top